Odrzucone dziedzictwo. O sztuce polskiej lat 80.
Alexandra Alisauskas

Wystąpienie na temat: Communists Like Them: Polish Artist Groups at “Kunstlergruppen zeigen Gruppenkunstwerke” (referat w języku angielskim) Documenta 8 w 1987 roku towarzyszyła międzynarodowa wystawa „Kunstlergruppen zeigen Gruppenkunstwerke” („Grupy artystyczne pokazują grupowe prace”), zorganizowana w hali K18 w Kassel przez Stoffwechsel Project Group.

Organizatorzy stawiali dwa warunki: praca musiała powstać specjalnie dla tego miejsca i zostać wykonana kolektywnie przez grupę artystyczną. Pokazano 38 grup artystycznych z 14 krajów, w tym dwie z Polski. Było to poznańskie Koło Klipsa i warszawska Gruppa. Analizie poddany zostanie specyficzny model kolektywnej produkcji artystycznej, reprezentowany przez Gruppę i Koło Klipsa oraz sposób, w jaki modele kolektywności obu grup wpasowywał się w temat grupowości proponowany na wystawie. W końcu interesuję mnie, jako ramowanie zaproponowane przez Stoffwechsel mogło zgrać się z zachodnioeuropejskim nowym odczytaniem projektu komunistycznego w tekstach takich jak „Komuniści jak my” Felixa Guattariego i Antionia Negri, oraz co modele wartości artystycznej kolektywności w Polsce w latach 80. mogły wnieść do tej nowej koncepcji komunizmu.

Zobacz także: