Odrzucone dziedzictwo. O sztuce polskiej lat 80.
Aleksandra Jach

Wystąpienie na temat: „Konstrukcja w procesie” – wspólnota, która nadeszła?

Zainicjowana przez Ryszarda Waśkę, a zrealizowana przez grupę studentów i absolwentów łódzkiej Szkoły Filmowej oraz instytucje partnerskie „Konstrukcja w procesie” była przykładem samoorganizowania się środowiska artystycznego. Dla osób pracujących przy wystawie stała się impulsem do podjęcia późniejszej, niezależnej działalności, szczególnie w okresie stanu wojennego. W ramach cyklu „Ekonomia daru” Muzeum Sztuki w Łodzi zorganizowało wystawę oraz sympozjum poświęcone „Konstrukcji w procesie”. Po raz pierwszy od 30 lat zaprezentowano dzieła z 1981 roku (depozyt Solidarności) oraz filmy dokumentujące to wydarzenie. Wystawa i sympozjum stały się pretekstem do zbadania, w jaki sposób można obecnie mówić o podobnych wydarzeniach, jakim językiem je opisywać. Wystąpienie będzie kontynuować namysł nad tymi kwestiami w oparciu o dostępne materiały na temat „Konstrukcji w procesie”, zarówno te pochodzące z początku lat 80., jak i późniejsze opracowania.

Zobacz także: