O tym, co zostaje
Spotkanie z Agnieszką Pajączkowską

Coś, co zostanie to swoista rewizyta Zapisu socjologicznego Zofii Rydet.

Uczestnicy projektu wydrukowali wybrane zdjęcia z Zapisu i odwiedzili kilka miejscowości, gdzie zatrzymała się artystka; odszukiwali dawnych bohaterów i bohaterki fotografii Rydet, którzy rozpoznawali samych siebie lub swoich bliskich na zdjęciach sprzed lat, a przekazywane im odbitki nabierały w ich rękach statusu rodzinnej pamiątki; porównywali współczesną topografię miejscowości z dokumentacją fotograficzną, próbowali odtwarzać sposób, w jaki Zofia Rydet działała na miejscu, odkrywali nieścisłości lub błędy w opisie fotografii, tropili relacje pomiędzy kolejnymi klatkami negatywu.

Agnieszka Pajączkowska - Doktorantka Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Fotografka i animatorka kultury; prowadzi warsztaty fotograficzne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, razem ze Stowarzyszeniem „Katedra Kultury” realizuje działania społeczne i artystyczne, miejskie i lokalne.

Zobacz także: