Obrazy o obrazach
wykład Łukasza Zaremby

Warto podjąć próbę wykroczenia w interpretacji twórczości Zofii Rydet poza relację (często opozycję) dokumentu i dzieła sztuki, wytworu wyobraźni socjologicznej, etnograficznej, ludoznawczej etc. i „naiwnego konceptualizmu”, która zwykła determinować rozumienie Zapisu i innych serii fotografki.

Próba ta opierać się będzie na uwypukleniu metaobrazowego charakteru stworzonego przez nią zbioru fotografii: obrazów wypełnionych innymi obrazami; obrazów komentujących raczej społeczne życie przedstawień wizualnych niż ludzi; wreszcie obrazów, których interpretacyjny i teoriotwórczy potencjał ujawnia się być może dopiero w masie, powtarzalności i serii (serii fotografii Rydet oraz wielości i powtarzalności obrazów na nich przedstawionych).

Fotografie Rydet zostaną zatem zinterpretowane jako wypowiedzi na temat obrazów, zawierające ich klasyfikacje oraz diagnozy dotyczące relacji w „społeczeństwie” obrazów – takie, które nie zawsze pokrywają się z tradycyjnymi podziałami gatunkowymi, artystycznymi czy medialnymi.

Łukasz Zaremba - Badacz wizualności, związany z Muzeum Sztuki w Łodzi i Instytutem Kultury Polskiej UW, redaktor pisma „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”; tłumacz, interesuje się konfliktem w sferze wizualnej i teoriami obrazu.

Zobacz także: