Między etnograficznością a kulturą materialną
Wykład Ewy Klekot

Ewa Klekot, przyglądając się uważnie życiowemu projektowi Zofii Rydet, zastanowia się nad tym, dlaczego artystka nazwała swój cykl „Zapis socjologiczny” a nie „Zapis etnograficzny”.

Wydaje się bowiem, że etnograficzność rozumiana jako sposób podejścia do rzeczywistości osadzony w tradycji „metody etnograficznej” w naukach społecznych o wiele trafniej oddaje charakter Zapisu. Perspektywa etnograficzna pozwoli także na uważne przyjrzenie się wyraźnie w Zapisie obecnej „kulturze materialnej”, a więc kwestii silnej obecności rzeczy w kulturze chłopskiej.

Ewa Klekot - Antropolożka i tłumaczka, wykłada w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego i School of Form w Poznaniu. Zajmuje się antropologicznymi badaniami dziedzictwa i muzeum, a także antropologią dizajnu i sztuki, a zwłaszcza społecznym konstruowaniem sztuki ludowej i prymitywnej, materialnością rzeczy uznawanych za dizajn, sztukę, zabytek, eksponat muzealny, oraz zagadnieniami społecznie różnicującego potencjału sztuki (kicz); członkini rady redakcyjnej „Ethnologia Europaea” i redakcji „Zbioru Wiadomości do Antropologii Muzealnej”.

Zobacz także: