Wędrówki z Zofią Rydet
Spotkanie z fotografką Anną Beatą Bohdziewicz

Fotografka Anna Beata Bohdziewicz opowiada o znajomości z Zofią Rydet, o kilku wyjazdach za granicę przy okazji wspólnych wystaw i dwutygodniowej wędrówce po wsiach podhalańskich, które Rydet już wcześniej fotografowała.

W obszarze zainteresowania Bohdziewicz jest przede wszystkim niezwykła osobowość Zofii Rydet i jej sposób fotografowania oraz jak te czynniki mogły wpłynąć na Zapis.

Anna Beata Bohdziewicz - Fotografka, publicystka i kuratorka wystaw. Studiowała archeologię polską, a następnie etnografię na Uniwersytecie Warszawskim. Przez kilka lat pracowała w filmie, między innymi jako asystentka na planie filmowym oraz drugi reżyser. Jej najsłynniejszą pracą fotograficzną pozostaje Fotodziennik czyli piosenka o końcu świata, realizowany od 1982 roku do dziś. Jak twierdzą niektórzy krytycy, można go porównać do Zapisu Zofii Rydet.
 

Zobacz także: