Badanie fotograficznego znaku
wykład Helen Petrovsky

Prace Zofii Rydet są pełne znaków: doświadczony widz rozpozna w nich rozmaite kody kulturowe, którym Roland Barthes nadał miano fotograficznego studium.

Z tej perspektywy przypominają one książki, opowiadające nam historię danego czasu i przedstawionych bohaterów. Fotografie te mogą okazać się bezcenne dla etnografa lub antropologa społecznego. Jest w nich jednak coś, co odracza tego typu interpretacje. Fotografie Rydet sugerują, że znak uczyniony ręką ludzką nie różni się w istocie od znaków pozostawionych przez siły natury na rzeczach i istotach żywych. Właśnie w tym sensie Rydet podejmuje znak fotograficzny jako coś, co zakłóca tradycyjny związek między znaczącym a znaczonym. Istotnie, powołuje znaki „rozchwiane,” pozbawione jakiegokolwiek znaczonego. Fotografia tym samym znosi różnicę między naturą i kulturą.

Helen Petrovsky - Kierowniczka Katedry Estetyki Instytutu Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk. W polu jej zainteresowań badawczych znajdują się filozofia współczesna, studia wizualne, literatura północnoamerykańska i kultura. Autorka Neproiavlennoe: Ocherki po filosofii fotografii (Nieoczywiste. Eseje o filozofii fotografii, 2002), Antifotografiia (Antyfotografia, 2003, 2015), Teoriia Obraza (Teoria obrazu, 2010), oraz Chto ostaetsya ot iskusstva (Co zostaje ze sztuki, 2015; napisana wspólnie z Olegiem Aronsonem). Od 2002 roku jest redaktorką naczelną pisma Sinij Divan. 

Zobacz także: