Kongres Obywateli Kultury
Fundusze europejskie na kulturę

Podejście narzędziowe – jak pomóc Obywatelom Kultury (i innym zainteresowanym organizacjom i środowiskom obywatelskim) zagwarantować w funduszach europejskich na lata 2014-2020 środki na szeroko rozumiane kulturę i edukację. Prezentacja kalendarza prac nad przyszłą polityką spójności z informacją o ośrodkach decyzyjnych i możliwościach udziału debacie.

Zobacz także: