Kongres Obywateli Kultury
Czy organizacje pozarządowe mogą być samowystarczalne?

Organizacje pozarządowe traktuje się jako najsłabsze ogniwo działań na rzecz kultury.

Czy możliwe jest stworzenie systemu i narzędzi, które zapewniłyby niezależność i stabilność finansową tych organizacji? Próba przedstawienia narzędzi, oraz możliwych ich zmian w świetle prawodawstwa polskiego, w tym idea funduszy żelaznych, zwolnień podatkowych, działań w ramach ekonomii społecznej, szeroko rozumianej filantropii i mecenatu.

Zobacz także: