Kongres Obywateli Kultury
Kultura w debacie publicznej. Debata publiczna w kulturze. Pytania po debacie

W polskiej sferze publicznej coraz częściej słyszy się nawoływania do poprawy jakości debaty. Co jednak z debatą publiczną w dziedzinie kultury?

Zadamy następujące pytania: Do jakiego stopnia debata o kulturze powinna być otwarta i kto - oraz na jakich zasadach - powinien brać w niej udział? Czy istnieje język, który połączyć mógłby artystów, animatorów kultury, przedstawicieli organizacji pozarządowych, kulturą się zajmujących oraz akademików, specjalizujących się w temacie kultury? Jak zapewnić animatorom i po prostu obywatelom wpływ na decyzje urzędników? Zastanowimy się również nad tym, jak powinny wyglądać standardy takiej debaty, jakie instytucje i media powinny spełniać rolę informujących o nowych wydarzeniach i dyskusjach, oraz kiedy pożądane jest, by urzędnicy dokonywali arbitralnych decyzji w dziedzinie kultury.

Zobacz także: