Konfrontacje. Wykłady z historii dizajnu
Początki awangardy w rzemiośle artystycznym. Część 1

Ostatnie spotkanie z cyklu wykładów „Konfrontacje. Wykłady z historii designu” przygotowanego przez dr. Józefa A. Mrozka, wybitnego znawcę historii wzornictwa.

Prelekcja zatytułowana „Początki awangardy w rzemiośle artystycznym” prezentuje dwa odczyty, stanowiące swoistą puentę dla podjętej w ramach cyklu dyskusji nad istotą wzornictwa i design' u:

Anna Sieradzka, IHS UW - „Początki polskiej awangardy”

Daniela Karasová,Muzeum Sztuk Dekoracyjnych w Pradze - „Czeski kubizm”

Zobacz także: