Dokumentacja

Konfrontacje. Wykłady z historii dizajnu
Muzeum Otwarte 2011/2012

Cykl wykładów przygotowany przez dr. Józefa A. Mrozka, wybitnego znawcę historii wzornictwa, kierownika Zakładu Historii i Teorii Designu Wydziału Wzornictwa Przemysłowego ASP we współpracy z Tomaszem Fudalą i Martą Skowrońską (Muzeum Sztuki Nowoczesnej).

W serii czterech wykładów zaprezentujemy historię wzornictwa w kontekście najciekawszych zjawisk, które w ubiegłym wieku występowały zarówno w Polsce, jak w innych krajach. Czy to, co odbieramy jako naszą odrębną tożsamość kulturową, jest istotnie na europejskim tle wyjątkowe? A może polskie wzornictwo jest tylko częścią światowego dizajnu? Czy rozwiązujemy swoje problemy projektowe podobnie, czy odmiennie od naszych sąsiadów? A może nasze doświadczenia nie są wcale tak od siebie odległe?

Za każdym razem do rozmowy zapraszamy gości, którzy konfrontować będą polskie zjawiska z ich „odpowiednikami z zagranicy”. W programie: styl zakopiański i jego „odpowiednik” na Słowacji; Polska Sztuka Stosowana versus Svenska Slojdforeningen; początki polskiej awangardy kontra czeski kubizm; Warsztaty Krakowskie versus brytyjski Arts & Crafts Movement.