Gdzie kończy sie Zachód?
Kontakty z Europą Wschodnią. Edit Andras: Publiczne pomniki w zmieniających sie społeczeństwach

Edit András jest historyczką sztuki i krytyczką.

Jej głównym przedmiotem zainteresowań jest nowoczesna i współczesna sztuka Rosji oraz Europy Wschodniej i Środkowej, kwestie genderowe, sztuka publiczna, sztuka konceptualna oraz teoria sztuki w okresie transformacji w krajach postsocjalistycznych. Opublikowała liczne eseje w różnych językach w dziedzinie sztuki i teorii współczesnej, oraz brała udział w wielu konferencjach międzynarodowych.

Zobacz także: