Dokumentacja

Muzeum Otwarte 2009/2010

Program Muzeum Otwartego inspiruje się teorią Formy Otwartej Oskara Hansena.

W jego duchu kładziemy nacisk na proces wspólnego uczenia się, który zastępuje tradycyjne hierarchiczne przekazywanie wiedzy. Dążymy do ciągłego przekładania wiedzy specjalistów na kategorie zrozumiałe dla wszystkich. Nie obawiamy się przybierać roli amatora i wkraczać w zamknięte obszary wiedzy specjalistycznej, które rozbrajamy w imieniu naszej publiczności. Ważne są dla nas również budowa wspólnego słownika dla profesjonalistów różnych dziedzin i współpraca między nimi. Muzeum Otwarte to muzeum otwartej wiedzy.

W pierwszej edycji programu Muzeum Otwarte eksperymentujemy na wielu poziomach: cykle wykładów, tematycznie bardzo różnorodne, są otwarte na korekty, krytykę i współudział słuchaczy – traktujemy je jako niedomknięte, stale szukające nowych interpretacji.