Alina Szapocznikow Dokumenty. Prace. Interpretacje
Tomáš Pospiszyl Alena Šapočniková: praskie lata przyszłej rzeźbiarki

Jak to się stało, że Alina Szapocznikow została rzeźbiarką? Zapewne to pytanie pozostanie bez odpowiedzi. Możemy tylko poddać analizie garstkę istniejących dokumentów archiwalnych i osobistych wspomnień artystki z lat 1943-1947.

Mój referat, oparty na ostatnio przeprowadzonych badaniach, śledzi ¬drogę Szapocznikow przez getta i obozy koncentracyjne i rekonstruuje jej wczesne lata w Pradze. Przytoczę wspomnienia przyjaciół Szapocznikow, którzy studiowali z nią na Akademii Sztuk Pięknych, Architektury i Wzornictwa w Pradze, wybór z wcześniej niepublikowanej korespondencji z archiwum artystki i niedawno odkryte dokumenty z archiwów w Czechach. Zestawienie tych materiałów może pomóc opisać historyczny, kulturowy i polityczny kontekst, który kształtował wczesne lata artystki.

Zobacz także: