Alina Szapocznikow Dokumenty. Prace. Interpretacje
Jola Gola: „L'oeil du bouf”

Jedno z trafniejszych kluczy, dla podejmujących próbę interpretacji twórczości Aliny Szapocznikow, zasugerowała w ostatnim swoim tekście „Transgresja” Urszula Czartoryska - przekraczanie tabu, przekraczanie tego, co w sztuce zazwyczaj przekazywane i pokazywane.

Taki klucz można uzupełnić, spoglądając na życie rzeźbiarki i szukając integralności jej postawy twórczej z osobowością psychologiczną. Jeśli potraktować jej tragiczne doświadczenia życiowe jako doświadczenia pozytywne, jako „wartość dodaną”pozwalającą jej nieustannie zachowywać radość życia, dającą niesłychanie silny imperatyw tworzenia i zaistnienia w świecie, to podobna energia autorki wydaje się być pierwszym z licznych TABU, które odtąd coraz częściej naruszała. Bo jakże można być szczęśliwym, aktywnym, żywiołowym po przeżyciu takiej traumy? Dalej, konsekwentne takie spojrzenie, pozwala w sposób odmienny zinterpretować kolejne kroki autorki, pozwala na odmienną interpretację jej twórczości. Taki zabieg pozwala też dotknąć fenomenu jej sztuki, jakim jest energiaw nim zawarta.

Zobacz także: