Alina Szapocznikow Dokumenty. Prace. Interpretacje
Piotr Juszkiewicz: Alina Szapocznikow. Hermeneutyka biografii.

Główny problem tekstu określony został przez pytanie o to, jak w sposób rozsądny mówić o relacji pomiędzy dziełem a biografią, kiedy mamy świadomość pożytków i strat płynących z przyjęcia śmierci autora jako pewnika przyjmowanego bez wątpliwości przez trzeźwego metodologicznie badacza.

Ostrzeżeni przed pułapkami ideologiczności, zniechęceni uproszczeniami biografistyki i uroszczeniami psychoanalizy znajdziemy być może drogę do uobecnienia podmiotu i kwestii jego tożsamości poprzez zamianę pytania o historię (biografię) na pytanie o źródłowe doświadczenie byłości jestestwa i świata, w którym było, będąc jestestwem. A w szczególności formułując pytanie o związek pomiędzy dziełem a jego historią (biografią artysty) jako pytanie o możliwość projekcji źródłowego myślenia o historii – tj. byłości jestestwa i jego świata, do którego należało dzieło, współbycia jestestwa w dziejowej wspólnocie - na los dzieła, w tym na jego wyślizgnięcie się ze świata, do którego niegdyś należało.

Zobacz także: