Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XII
Otwarte pole dla wyobraźni

  • (zdjęcie przedstawia pracę Rirkrita Tiravanijii pt. Bez tytułu (przewrócony domek herbaciany z ekspresem do kawy))

    fot. Nicolas Grospierre

Jednym z kluczowych wyzwań stojących dzisiaj przed nami jest próba wypracowania scenariuszy na przyszłość, obejmujących sposoby działania instytucji kultury i sztuki w obliczu kryzysu klimatycznego.

Podstawowe elementy składające się na XII rozdział Parku Rzeźby zatytułowany „Otwarte pole dla wyobraźni" stworzone zostały z myślą o poszukiwaniu nowych scenariuszy działania dla instytucji kultury i sztuki.

Edycja ta wyrasta również z doświadczeń i przemyśleń naszego funkcjonowania w czasach pandemii, w okresie rozmaitych obostrzeń, ale również wzmożonej refleksji spowodowanej przeczuciem, że „Biznes, jaki znamy; sztuka, jaką znamy, mogą nie wytrzymać biegu zdarzeń i kryzysów, które albo wydarzają się już teraz, albo są kwestią nieodległego jutra”.

Pytania o to, jak działać zadaliśmy artystkom i artystom, praktyczkom i praktykom, którzy na co dzień realizują swoje projekty wokół interesujących nas kategorii dóbr wspólnych, postwzrostu czy włączenia do codziennej praktyki refleksji nad dobrostanem przyrody. W ramach otwartego naboru otrzymaliśmy kilkadziesiąt propozycji, Rada Programowa Parku Rzeźby na podstawie nadesłanych zgłoszeń wyłoniła cztery osoby, które realizować będą autorskie pomysły w ramach minirezydencji.

Józef Gałązka w projekcie „Kompozycja Przestrzenna. Bródno 2020” uruchomi tymczasową wypożyczalnię łódek, będącą jednocześnie kinetyczną instalacją na wodzie, Paweł Kulczyński aka Wilhelm Bras w „Oswajaniu” poszukiwał będzie przyszłych krajobrazów dźwiękowych, hipotetycznej audiosfery za 100 tysięcy lat. Małgorzata Markiewicz w ramach swojej praktyki zatytułowanej „Roboty ręczne” przyjrzy się punktom naprawy rzeczy oraz ubrań i przekształci na pewien czas Domek Herbaciany w jedno z takich miejsc. Paulina Mirowska, artystka i aktywistka, podczas rezydencji realizowanej we współpracy z mykologami zajmie się hodowlą grzybów, jak również przybliży działalność osób broniących miejską zieleń przed wycinką. Efektem jej pracy stanie się żywa grupa rzeźbiarska zatytułowana „To.Te.My".

Program minirezydencji jest zaproszeniem do kreślenia scenariuszy funkcjonowania instytucji kultury i sztuki, które adaptują się do zmieniającej się rzeczywistości. Stawiamy w nim pytania o to, jaka jest przyszłość instytucji kultury, jakie powinny one obrać sposoby działania, z kim i jak pracować? Cyklowi rezydencji towarzyszyć będzie pogram merytoryczny adresowany do uczestników i uczestniczek projektu, wprowadzający w wymienione wyżej zagadnienia. Wypracowane pomysły, rekomendacje, jak również dokumentacje procesu zostaną zebrane i udostępnione w formie dokumentu na stronie Parku Rzeźby.

Park Rzeźby na Bródnie od początku swojego istnienia był przestrzenią refleksji i eksperymentu z rzeźbą współczesną w różnorodnych jej odmianach. Kontynuując ten proces chcemy przyjrzeć się działalności Magdaleny Abakanowicz oraz jej pracy z figuracją. Tymczasowe ulokowanie grupy „Zinaxin i Dolacin” autorstwa Abakanowicz uzupełni kolekcję Parku o ikoniczne przedstawienia wpisujące się w kontekst takich figuralnych prac, jak „Anioł” Romana Stańczaka czy „Sylwia” Pawła Althamera. Ulokowanie wspomnianych rzeźb w przestrzeni Parku jest również pretekstem do stworzenia programu merytorycznego, przybliżającego twórczość Abakanowicz. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie włącza się w ten sposób w uczczenie przypadającej w tym roku 90. rocznicy urodzin artystki.

Projekt realizowany jest przy współpracy Fundacji Magdaleny Abakanowicz i Miasta Stołecznego Warszawy.

Tegoroczny program widzimy jako kontynuację zawiązywania trwałej koalicji z instytucjami partnerskimi, działającymi w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Rzeźby oraz w dzielnicy. W trakcie 11-letniego doświadczenia pracy na Bródnie, z każdym rokiem rozwijamy program Parku Rzeźby w kierunku tworzenia instytucji opartej na umacnianiu relacji z publicznością, wzmacnianiu jej jako wspólnoty, tym samym tworząc warunki do otwartego uczestnictwa w naszych działaniach.

Dodatkowo, w tym roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej włączy się we współpracę z TR Warszawa, który wraz z Pawłem Althamerem i Agnieszką Olsten przygotowuje widowisko plenerowe w przestrzenie dzielnicy. Wymiana doświadczeń i zasobów w kontekście wspólnego działania dla społeczności lokalnej wpisuje się w idee i tradycję działań w Parku.

Zobacz także:

Archiwalne wydarzenia z tego cyklu:

DzieńGodzinaNazwa wydarzeniaMiejsce wydarzenia
16:00 Spotkanie Małgorzata Markiewicz. „Ja, Naprawiaczka”Wystawa zreperowanych ubrań
W cyklu „Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XII ”
Park Rzeźby na Bródnie
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
14:00 Oprowadzanie Uroczyste odsłonięcie grupy rzeźb „Zinaxin i Dolacin” Magdaleny Abakanowicz
W cyklu „Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XII ”
Park Rzeźby na Bródnie
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
15:00 Spektakl Wesele na BródnieW cyklu „Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XII ” Park Rzeźby na Bródnie
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
14:00 Spotkanie OswajaniePaweł Kulczyński aka Wilhelm Bras
W cyklu „Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XII ”
Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
11:00 W przestrzeni publicznej Wodowanie Modeli Jachtów ŻaglowychW cyklu „Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XII ” Park Rzeźby na Bródnie
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
14:00 Spotkanie Myko.Mikro.MakroOdpowiedzi na mykologiczne pytania
W cyklu „Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XII ”
Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
11:00 W przestrzeni publicznej Wodowanie Modeli Jachtów ŻaglowychW cyklu „Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XII ” Park Rzeźby na Bródnie
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
15:00 Spotkanie Inokulacja. Mobilna projekcja obrazówPaulina Mirowska
W cyklu „Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XII ”
Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa
17:00 Warsztaty Jakim językiem rozmawiać z miastem?Warsztaty dla dorosłych
W cyklu „Park Rzeźby na Bródnie Rozdział XII ”
Park Rzeźby na Bródnie, Domek herbaciany
Kondratowicza/Chodecka, Warszawa