„Dwoistość przedmiotów czyli klucz do wieży ciśnień“, Stowarzyszenie Artystyczne Wieża Ciśnień w Bydgoszczy, 1 - 2 IV 1995 (1-26/26)