Dyskusja krytyków i artystów w Legnicy, 1970 (1-32/32)