I Sympozjum Artystów i Naukowców w Puławach pt. ”Sztuka w zmieniającym się świecie”, 1966 (1-50/454)

Sympozjum odbywało się na terenie Zakładów Azotowych w Puławach pod hasłem "Sztuki w zmieniającym się świecie". Pomysłodawcą i głównym organizatorem Sympozjum był krytyk Jerzy Ludwiński. Koncepcja i tytuł imprezy nawiązywały do popularnej wówczas idei zbliżenia sztuki, technologii, nauki i przemysłu. Hasła tego typu odgrywały rolę propagandową, ale też wyrażały silnie w latach 60. obecną fascynację technologią, cybernetyką i ich wpływem na codzienne życie.

Czytaj więcej


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10