Teatr Bread & Puppet

W dniach 18-26 października 1969 roku we Wrocławiu odbył się II Międzynarodowy Festiwal Teatralny, który był prezentacją teatrów alternatywnych i studenckich. Gościł m.in.: "Bread and Puppet Theater", "Nouvelle Compagnie d'Avignon”, "Art College Theater Group" z Bradford oraz "Stiching Dansgroep" Pauline de Groot z Amsterdamu.

Bread and Puppet to założony w 1963 roku przez Petera Schumana teatr lalkowy, głoszący lewicowe hasła społeczne i polityczne. Twórcy teatru przeciwstawiali się wojnie, rasizmowi i wszelkim formom przemocy. Występowali przeciwko wojnie w Wietnamie. W swoich spektaklach posługiwali się prostymi środkami wyrazu, alegorią, czytelnymi symbolami, zawierali jasne polityczne i etyczne przesłanie. Kładli nacisk na działania wspólnotowe. Spektakle odbywały się często na ulicy, miały charakter ludycznych widowisk z udziałem gigantycznych lalek i masek, które, zgodnie z wyznawaną przez siebie filozofią taniej sztuki, wykonywali z najtańszych materiałów. Uważali, że świat można zmienić przez zabawę. Schuman ujął to tak: „Nasz duch jest głodny. Jezus powiedział, że nie samym chlebem żyje człowiek; potrzeba mu także teatru lalek”.

We Wrocławiu pokazywano spektakl pt. „Wołanie ludu o mięso”, oparty na Starym i Nowym Testamencie. W scenie będącej interpretacją Ostatniej Wieczerzy aktorzy i widzowie dzielili się chlebem, co było dla tego teatru ważnym zwyczajem (i źródłem jego nazwy).

Fotoreportaż z festiwalu i tekst Petera Schumana ukazał się we francuskiej edycji pisma „Polska” w 1970 roku. (Peter Schuman, Le Theatre Estudiantin - Voix du Progres, „La Pologne”, 1970 nr 1).

http://breadandpuppet.org/