Życie po końcu świata VII
spotkanie online

  • Życie po końcu świata VII

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza do udziału w otwartej grupie czytelniczej w ramach Departamentu Obecności.

Po wakacyjnej przerwie reaktywujemy działalność otwartej grupy czytelniczej „Życie po końcu świata”, w ramach której budujemy i rozwijamy wspólną bazę teoretyczną pomocną w myśleniu i dyskutowaniu o katastrofie klimatycznej. Spotkania mają formę warsztatów z tekstami, w czasie których analizujemy przyczyny, skutki i przebieg planetarnej zmiany z perspektywy działań artystycznych, dźwięku, geopolityki, myśli ekologicznej, etyki, estetyki, filozofii, ekonomii oraz propozycji możliwych działań.

Zaczniemy od spotkania ze znakomitym gościem – dr. Andrzejem Marcem, filozofem i teoretykiem. Będziemy rozmawiać o koncepcjach kontrowersyjnego, charyzmatycznego i niezwykle inspirującego teoretyka literatury i myśliciela ekologicznego Timothy’ego Mortona – autora, od którego zapożyczyłyśmy przyświecającą naszej grupie koncepcję „życia po końcu świata”.

Wspólnie z Andrzejem Marcem zanurzymy się w gęstym pisarstwie Mortona i sprawdzimy, jak używane przez niego pojęcia, takie jak „ekologia bez natury”, „hiperobiekt” czy „ciemna ekologia”, mogą pomóc nam w myśleniu o rzeczywistości naznaczonej przez planetarne przemiany i widmo katastrofy klimatycznej.

W trakcie spotkania będziemy rozmawiać o tekście „Lepkość”, który jest fragmentem książki Mortona „Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World” oraz eseju „»Jesteśmy połączonym z sobą światem« – Timothy Morton i widmo innej wspólnoty”, w którym Andrzej Marzec omawia podstawowe założenia filozofii amerykańskiego autora, posiłkując się przykładami i metaforami zaczerpniętymi z filmu animowanego „Pocahontas”.

Osoby zainteresowane dostępem do tekstów prosimy o kontakt pod adresami: jakub.depczynski@do.artmuseum.pl lub bogna.stefanska@do.artmuseum.pl.

W związku z trwającą pandemią oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w instytucjach kultury, spotkania grupy odbywają się online poprzez platformę Zoom.

Spotkania grupy czytelniczej są prowadzone w języku polskim i są tłumaczone na PJM. W razie pytań odnośnie tłumaczenia prosimy o kontakt pod adresem: muzeumdostepne@artmuseum.pl.

LINK DO APLIKACJI ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/85999872241

Wszelkie pytania dot. organizacji grupy, przebiegu zajęć, obsługi aplikacji Zoom, kolejnych lektur itp. prosimy kierować bezpośrednio do organizatorek pod adresami: jakub.depczynski@do.artmuseum.pl lub bogna.stefanska@do.artmuseum.pl.

Dr Andrzej Marzec

filozof, krytyk filmowy, redaktor „Czasu Kultury”, vloger „Widma Marca”. Jest kuratorem cyklu filmowego "Krótkie spięcia" w poznańskim Pawilonie. Jego zainteresowania badawcze skupiają się wokół: ontologii zwróconej ku przedmiotom, ciemnej ekologii oraz współczesnego kina alternatywnego. Autor książki „Widmontologia. Teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności” (2015). Aktualnie przygotowuje książkę "Antropocień - filozofia i estetyka po końcu świata", która niebawem ukaże się drukiem.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: