Życie po końcu świata VIII
Nadzieja radykalna

  • Życie po końcu świata VIII

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza do udziału w otwartej grupie czytelniczej w ramach Departamentu Obecności.

W ramach działalności otwartej grupy czytelniczej „Życie po końcu świata” budujemy i rozwijamy wspólną bazę teoretyczną pomocną w myśleniu i dyskutowaniu o katastrofie klimatycznej. Spotkania mają formę warsztatów z tekstami, w czasie których analizujemy przyczyny, skutki i przebieg planetarnej zmiany w kontekście działań artystycznych, dźwięku, geopolityki, myśli ekologicznej, etyki, estetyki, filozofii, ekonomii oraz propozycji możliwych działań.

Postępująca katastrofa klimatyczna coraz częściej budzi w nas poczucie kruchości ludzkiej cywilizacji i słabości podstaw, na których oparta jest nasza kultura. Globalna pandemia jeszcze bardziej wyostrza ten problem – obiektywna siła sprawia, że nagle, z dnia na dzień, musimy całkowicie zmieniać schematy myślenia, porzucić utrwalone sposoby zachowania i zrobić krok w nieznane. Coraz częściej zadajemy sobie pytania: Jak być dobrym i szczęśliwym człowiekiem, gdy wobec planetarnych zmian nasz ideał „dobrego i szczęśliwego życia” traci sens? Co zrobić, gdy wzorce, które uważaliśmy za fundament naszej kultury, stają się niemożliwe do realizacji? Gdzie w takiej sytuacji szukać nadziei? Jak żyć po końcu świata?

Amerykański psychoanalityk i filozof Jonathan Lear próbuje odpowiedzieć na te pytania, przyglądając się społeczności, która już przeżyła swój koniec świata – indiańskiemu plemieniu Wron, którego tradycyjna kultura została całkowicie zniszczona pod koniec XIX wieku. Od tego czasu Wrony żyją w rezerwacie, a rozwijany przez setki lat sposób życia, oparty na zestawie wzorców, wartości, opowieści i rytuałów, uległ całkowitej transformacji. W książce „Nadzieja radykalna. Etyka w obliczu spustoszenia kulturowego”, o której będziemy rozmawiać w trakcie spotkania, Lear śledzi historię Wielu Przewag – ostatniego wielkiego wodza Wron – który dzięki swojej „radykalnej nadziei” pomógł przeprowadzić swoją społeczność przez proces całkowitego rozpadu kultury i czas końca, ku nowej, niepewnej przyszłości.

Osoby zainteresowane dostępem do tekstów prosimy o kontakt pod adres email: jakub.depczynski@do.artmuseum.pl lub bogna.stefanska@do.artmuseum.pl.

W związku z trwającą pandemią oraz zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi w instytucjach kultury, spotkania grupy odbywają się online poprzez platformę Zoom.

Spotkania grupy czytelniczej są prowadzone w języku polskim i tłumaczone na PJM. W razie pytań odnośnie tłumaczenia prosimy o kontakt pod adresem: muzeumdostepne@artmuseum.pl.

LINK DO APLIKACJI ZOOM: https://us02web.zoom.us/j/86867588544

Wszelkie pytania dotyczące organizacji grupy, przebiegu zajęć, obsługi aplikacji Zoom, kolejnych lektur itp. prosimy kierować bezpośrednio do organizatorek pod adresami: jakub.depczynski@do.artmuseum.pl lub bogna.stefanska@do.artmuseum.pl.

Zobacz także: