Zofia Rydet. Obrazy-pojęcia
Spotkanie z Witkiem Orskim i Łukaszem Zarembą

  • Zofia Rydet. Obrazy-pojęcia

    Zofia Rydet, zdjęcie z cyklu "Zapis socjologiczny”, 1978-1990, dzięki uprzejmości Fundacji im. Zofii Rydet

Zapraszamy na spotkanie z Witkiem Orskim i Łukaszem Zarembą w ramach cyklu wydarzeń towarzyszących wystawie Zofii Rydet.

Teoria wizualności jest nie tyle pełna wizualnych metafor, ile w zasadzie zbudowana z nich (już samo słowo „teoria” ma przecież źródła w widzeniu). O widzeniu myślimy i piszemy zatem, choćby pośrednio, poprzez obrazy i media wizualne. Dlatego podczas spotkania chcemy zaproponować eksperyment polegający na odwróceniu metafor wizualnych (takich jak rama, ekran, ikona i święty obrazek) – przypomnieniu ich właściwych kształtów.

Przyjrzymy się obrazom Zofii Rydet jako obrazom o innych obrazach i wizualności – nie jako iluistracji pojęć, ale jako wypowiedziom lub diagnozom teoretycznym tworzonym w obrazach. Spróbujemy zinterpretować fotografie Rydet jako fragmenty „udomowionej” teorii wizualności.
 

Witek Orski - artysta wizualny, teoretyk fotografii, doktorant w Instytucie Filozofii UW oraz Wydziału Komunikacji Multimedialnej UAP; interesuje się fotografią, w szczególności tradycją konceptualną.

Łukasz Zaremba - badacz wizualności, tłumacz; związany z Muzeum Sztuki w Łodzi i Instytutem Kultury Polskiej UW, redaktor pisma „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej”; interesuje się konfliktem w sferze wizualnej i teoriami obrazu.
 

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: