Pokazać „Zapis”
Dyskusja z udziałem Karola Hordzieja i Ulricha Pohlmanna

  • Pokazać \

    Zofia Rydet, zdjęcie z cyklu "Zapis socjologiczny”, 1978-1990, dzięki uprzejmości Fundacji im. Zofii Rydet

Zapraszamy na kolejne spotkanie w cyklu „Między starą rzeczownością a naiwnym konceptualizmem”. Tym razem wystapią Karol Hordziej i Ulrich Pohlmann.

Jak pokazać projekt takich rozmiarów jak „Zapis socjologiczny” Zofii Rydet? W dodatku projekt, który nigdy nie został pokazany jako całość, ani w sposób, który odpowiadałby jego autorce. Co więcej, większość fotografii składająca się na „Zapis” nie została nigdy wywołana, i pozostała w postaci negatywowej.

Nasuwa się w tym kontekście pytanie o możliwe sposoby pracy z takim materiałem archiwalnym, a także o praktyczne, estetyczne, oraz etyczne granice takiej pracy. Czy wobec takiego stanu rzeczy powinno się pracować wyłącznie z odbitkami wykonami przez Zofię Rydet, jak twierdzą niektórzy, czy raczej – jak uczynili to kuratorzy wystawy w Muzeum Sztuki nowoczesnej – powinno się zbadać całość zbioru i dokonać nowego wyboru, naświetlić nowe odbitki? Co z tego wynika dla Zapisu, jako zbioru fotografii, ale także jako projektu konkretnej autorki? Jaki jest status nowych odbitek i jakie będzie ich przyszłe życie? Na te, i inne pytania postarają się odpowiedzieć współkurator wystawy Zofia Rydet. Zapis, 1978-1990, oraz Ulrich Pohlmann, dyrektor Muzeum Fotografii przy Muzeum Miejskim w Monachium.

Karol Hordziej - kurator, wykładowca, menadżer kultury. W latach 2004-2013 dyrektor artystyczny Miesiąca Fotografii w Krakowie. Obecnie zajmuje się opracowaniem twórczości Jana Dziaczkowskiego oraz cyklu "Zapis socjologiczny" Zofii Rydet. Stale współpracuje z Fundacją Sztuk Wizualnych.

Ulrich Pohlmann - historyk wystawiennictwa fotograficznego, dyrektor Muzeum Fotografii przy Muzeum Miejskim w Monachium. Kurator wielu wystaw, od Barbizończyków po Stefana Mosesa, od albumów fotograficznych żołnierzy niemieckich czasów drugiej wojny światowej po wystawy fotograficzne Photokina. Zajmował się również aktem męskim oraz fotografią kobiet, był także kuratorem dużej wystawy Stanisława Ignacego Witkiewicza. Autor wielu tekstów w katalogach i zbiorach.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: