Pytania o wszystko. Spotkanie na wystawie „Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta”
z udziałem Hanny Szmalenberg

  • Pytania o wszystko. Spotkanie na wystawie \

    fot. Bartosz Stawiarski

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na spotkanie w ramach cyklu „Pytania o wszystko”.

Jego pomysłodawczynią i realizatorką jest Jolanta Woch, opiekunka wystaw, która w codziennej pracy rozmawia z odwiedzającymi Muzeum. Spotkania na wystawie to niekończące się serie pytań i interpretacji oraz okazja do konfrontacji z bogatą gamą odczuć, jakie wzbudzają w nas oglądane dzieła sztuki.

Idea spotkania opiera się na wzajemnym stymulowaniu się do zadawania kolejnych pytań dziełom sztuki. Pytamy o wszystko: o skojarzenia, detale, materiały i formy. Niezależnie od posiadanej wiedzy, każdy z uczestników wnosi własną perspektywę, a możliwości odkrywania znaczeń tkwiących w pracach stają się nieograniczone. Zadamy wspólnie pytanie, czy w spotkaniu z dziełem sztuki to właśnie umiejętność dociekania i wątpienia może odegrać kluczową rolę. Jedno jest pewne: pytający żyją ciekawiej.

Pytania o wszystko” towarzyszące wystawie “Oskar i Zofia Hansenowie. Forma Otwarta” współprowadzi gość specjalny - Hanna Szmalenberg, architektka, uczennica i współpracowniczka Oskara Hansena.

Jolanta Woch

absolwentka kierunku Ceramika w londyńskiej szkole projektowania Central Saint Martins College of Art & Design. Przez kilka lat pracowała w Victoria & Albert Museum gdzie organizowała oddolne oprowadzania w języku polskim. Interesuje się szeroko pojętą kulturą, architekturą i urbanistyką, ze szczególnym naciskiem na Warszawę. Entuzjastycznie pasjonuje się sztuką nowoczesną.

Hanna Szmalenberg

architektka, współpracowała w zespole Oskara Hansena na Wydziale Rzeźby warszawskiej ASP m.in. przy projektach Humanizacji Zakładów FAT w Chocianowie i ZNTK w Pruszkowie. Projektantka m.in. (wraz z Władysławem Klamerusem) pomnika Umschlagplatz oraz pomnika ofiar getta warszawskiego na cmentarzu żydowskim. Działa społecznie w Komitecie Opieki nad Cmentarzami i Zabytkami Kultury Żydowskiej w Polsce oraz w Stowarzyszeniu " Ogród Warszawa" na rzecz ochrony zabytków.

Wystawa i inne wydarzenia towarzyszące: