Mieszkalnictwo XXI wieku
Debata zamykająca festiwal

  • Mieszkalnictwo XXI wieku

    Krzysztof Eberle, Bez tytułu, 2014-2016, fotografia, papier

„Mieszkalnictwo XXI wieku”. Dyskusja na zakończenie wystawy 8. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE „Wreszcie we własnym domu. Dom polski w transformacji”

Polacy nie mieszkają zbyt dobrze. Rynek mieszkaniowy w naszym kraju w czasie transformacji ustrojowej stał się odbiciem szerszych, globalnych procesów, jednak mieszkania nad Wisłą nadal są przeludnione.

Według Eurostatu wskaźnik przeludnienia mieszkań w Polsce wynosi 43%, co oznacza, że niemal co drugi mieszkaniec naszego kraju mieszka w zbyt małym mieszkaniu. I choć wydawało się, że po 1989 roku każdy Polak będzie mógł zamieszkać na swoim, jak przystało na czas wolności, to scenariusze zamieszkiwania wielu Kowalskich potoczyły się skrajnie odmiennym torem. Ich przygody stały się inspiracją dla wystawy, która pokazuje mieszkalnictwo jako ciągle niedokończony projekt III RP.

Podczas debaty zostaną zaprezentowane możliwe rozwiązania, które należy wdrożyć, by uzdrowić sytuację. Specjalne miejsce zostanie poświęcone roli państwa w kreowaniu polityki mieszkaniowej. Zaproszeni goście porozmawiają również o sytuacji mieszkaniowej w Polsce w odniesieniu m.in. do raportu „Mieszkalnictwo w Polsce” oraz o budownictwie komunalnym i społecznym z uwzględnieniem założeń programu „Mieszkanie +”.

W dyskusji udział wezmą: dr Barbara Audycka, dr inż. Michał Domińczak, Piotr Wójcik i Michał Wiśniewski.

Barbara Audycka

dr nauk społecznych, rzeczniczka Fundacji Habitat for Humanity Poland. Ukończyła Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, obroniła pracę doktorską z zakresu mieszkalnictwa na Uniwersytecie Warszawskim. Wypracowywała analizy i prowadziła konsultacje społeczne dla organizacji rządowych i pozarządowych. W Habitat Poland zajmuje się wypracowywaniem i promowaniem prospołecznych zmian w polityce mieszkaniowej na forum rządowym i samorządowym.

Michał Domińczak

dr inż., ekspert CA KJ ds. gospodarki przestrzennej, architekt i historyk urbanistyki specjalizujący się w historii prawa budowlanego i przepisów urbanistycznych oraz rewitalizacji i konserwacji zabytków. Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej (1997) oraz Podyplomowego Studium Konserwacji Zabytków Architektury Politechniki Warszawskiej (2000). Członek Izby Architektów RP, Izby Inżynierów Budownictwa RP, Polskiego Komitetu Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS UNESCO oraz Congress for the New Urbanism. W latach 2003-2005 Architekt Miasta Zgierza – w 2003 roku doprowadził do powstania pierwszego w Polsce parku kulturowego „Miasto Tkaczy”. W latach 2005-2007 Miejski Konserwator Zabytków w Łodzi. Od 1997 roku pracownik naukowy Politechniki Łódzkiej – wykładowca w Instytucie Architektury i Urbanistyki, Kolegium Gospodarki Przestrzennej oraz International Faculty of Engineering.

Michał Wiśniewski

historyk sztuki, architekt, doktorant w Instytucie Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Interesuje się architekturą międzywojenną oraz współczesną, prowadzi badania na temat sztuki tworzonej na potrzeby państwa. Jest autorem monografii Ludwika Wojtyczki, krakowskiego architekta i konserwatora zabytków pierwszej połowy XX wieku.

Piotr Wójcik

publicysta ekonomiczny, współpracownik Fundacji Kaleckiego, członek Klubu Jagiellońskiego. Autor opracowań statystycznych dotyczących mieszkalnictwa do wystawy „Wreszcie we własnym domu. Dom polski w transformacji”.

Zobacz także: