Kolekcja

  • Gülsün Karamustafa, Okratowanie mojego umysłu , 1998
  • Gülsün Karamustafa, Okratowanie mojego umysłu , 1998
  • Gülsün Karamustafa, Okratowanie mojego umysłu , 1998

"Trellis of My Mind" z 1998 roku to dwudziestometrowy, wąski fryz składający się z 300 kolorowych ilustracji religijnych pochodzących z islamskich, chrześcijańskich i żydowskich manuskryptów. Jest to jedna z najważniejszych, muzealnych prac artystki, prezentowana m. in. na Documenta w Kassel. Skopiowane na przezroczystą folię ilustracje nakładają się na siebie i wzajemnie się przenikają, pozwalając dostrzec podobieństwo struktur i motywów budujących ikonografie trzech wielkich religii monoteistycznych. Przez zatarcie granic między systemami religijnymi praca ta konstruuje wirtualną przestrzeń wspólnych wszystkim ludziom religijnych korzeni i tworzy zręby kolektywnej pamięci kulturowej, do której, uwięzieni za „kratami umysłu”, zazwyczaj nie mamy dostępu.

Rok powstania: 1998-2014
Technika: ilustracje z islamskich, chrześcijański i judaistycznych manuskryptów skopiowane na transparentną folię
Wymiary: 3 panele 30 x 150 cm (każdy)

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Rampa Gallery Istanbul
Nr księgi: MSN: 4300-05/2015
Data nabycia:
Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej 2015"

Inne prace tej artystki