Kolekcja

 • Jerzy \
 • Jerzy \
 • Jerzy \
 • Jerzy \
 • Jerzy \
 • Jerzy \
 • Jerzy \
 • Jerzy \
 • Jerzy \
 • Jerzy \
 • Jerzy \
 • Jerzy \
 • Jerzy \
 • Jerzy \
 • Jerzy \
 • Jerzy \
 • Jerzy \
 • Jerzy \
 • Jerzy \
 • Jerzy \
 • Jerzy \
 • Jerzy \
 • Jerzy \

Swoiste opus magnum jednego z najciekawszych polskich malarzy drugiej połowy XX wieku. "Helsinki" to seria 22 realistycznych portretów polityków uczestniczących w konferencji na temat bezpieczeństwa i współpracy w Europie, która miała miejsce w stolicy neutralnej Finlandii w 1975 roku. To swoisty pop-artowy portret ery zimnej wojny, w którym artysta analizuje wizerunki i reprezentacje celebrytów światowej polityki lat 70., powielane wówczas na masową skalę przez media. Zieliński w tym epickim projekcie (przerwanym przez przedwczesną śmierć malarza) w sposób znaczący przełamywał dotychczasowe ujęcia polityki w swojej twórczości, polegające na silnym plakatowym skrócie i symbolice, na ciągłym oscylowaniu pomiędzy abstrakcją a reprezentacją, banałem i wyrafinowaniem. Niemniej jednak i ten jego projekt można traktować jako ironiczny pastisz plakatowej, propagandowej estetyki socjalistycznego państwa, tym razem odwołujący się do oficjalnych portretów przodowników pracy czy przywódcówpolitycznych. W roku 2016 Muzeum nabyło do kolekcji 18 obrazów z cyklu. Pozostałe 4 zostały zakupione w roku 2017.

Nakład: unikat
Rok powstania: 1979-1980
Technika: farba olejna, podobrazie płócienne
Wymiary: 70×50,5 cm

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Galeria Zderzak
Nr księgi: MSN: 4300-12-1-18/2016; MSN: 4300-06-1-4/2017
Data nabycia:
Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej 2017"