Kolekcja

  • Stanisław Zamecznik, Archiwum Stanisława Zamecznika, 1948

Archiwum architekta Stanisława Zamecznika (1909 – 1971) będące depozytem rodziny Zameczników w kolekcji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest jedynym archiwum w całości poświęconym wystawiennictwu w Polsce. Archiwum składa się z 464 rysunków do projektów wystawienniczych (kalka techniczna, papier, technika mieszana), 413 fotografii na papierze, 380 negatywów fotograficznych, 142 stykówek, 19 slajdów kolorowych. Archiwum zawiera również wydawnictwa zaprojektowane przez Stanisława Zamecznika. Zbiór obejmuje prace powstałe w latach 1948 – 1971. Depozyt został złożony w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w 2010 roku przez Piotra Zamecznika, syna Stanisława i kontynuatora rodzinnych tradycji wystawienniczych. W tym samym roku, w ramach przygotowań do wystawy Przestrzeń między nami, przeprowadzono pierwsze prace konserwatorskie materiałów archiwalnych pod kierunkiem dr Marzenny Ciechańskiej z Wydziału Konserwacji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Wystawa, zrealizowana w ramach dofinansowania z Funduszu Wymiany Kulturalnej, była pierwszą obszerną prezentacją projektów Stanisława Zamecznika od 40 lat.

Rok powstania: 1948
Technika: modele, rysunki, fotografie, negatywy fotograficzne, stykówski, slajdy kolorowe
Wymiary: różne

Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt
Źródło: Piotr Zamecznik
Nr księgi: MSN: 413-1/2010
Data nabycia: