Kolekcja

  • Henryk Stażewski, Bez tytułu, 1980

Rok powstania: 1980
Technika: olej na drewnie
Wymiary: 54×54 cm

Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt
Źródło: Katarzyna Prokesz i Justyna Wojciechowska
Nr księgi: MSN: 413-5/2017
Data nabycia:

Inne prace tego artysty