Kolekcja

  • Mateusz Sadowski, Rezonans, 2013

Film Rezonans został stworzony w technice animacji poklatkowej, podczas której artysta rozkłada nagrany materiał na poszczególne kadry, drukuje je i fotografuje, po to, by ponownie złożyć w film.

Zabieg ten, pozwalający na zbadanie właściwości charakterystycznych dla różnych rzeczywistości – fotografii i wideo, ma przewrotny charakter. Z jednej strony daje widzowi możliwość podejrzenia tego, w jaki sposób powstał; z drugiej sam w sobie jest dziełem skończonym, szczegółowo dopracowanym filmem artystycznym.

Wideo Sadowskiego to zarówno refleksja nad naukowymi teoriami dotyczącymi struktury świata, jak i próba wykreowania rzeczywistości alternatywnej.

Rok powstania: 2013
Wymiary: 6'16"

Sposób nabycia: darowizna
Forma własności: kolekcja
Źródło: artysta
Nr księgi: MSN:4300-4_2014
Data nabycia: