Kolekcja

  • Tomasz Machciński, Archiwum fotografii z lat 1966 – 2006, 1966
  • Tomasz Machciński, Archiwum fotografii z lat 1966 – 2006, 1966
  • Tomasz Machciński, Archiwum fotografii z lat 1966 – 2006, 1966

Tomasz Machciński (ur. 1942) jest fotografem i performerem. Od 1966 roku nieprzerwanie tworzy cykl fotograficznych autoportretów, w których wciela się w autentyczne i fikcyjne postaci. Jego twórczość z jednej strony, poprzez grę z tradycyjnymi konwencjami portretowania, nawiązuje do historii sztuki europejskiej, z drugiej zaś wpisuje się w strategie właściwe współczesnej fotografii konceptualnej, jak wykorzystanie własnego wizerunku jako nośnika odmiennych znaczeń (obecne w sztuce Cindy Sherman czy Luigiego Ontani). Zarówno jego zdjęcia, jak i filmy wideo powstają w konwencji performansu dokamerowego. Machciński pozostaje artystą osobnym, który podobnie jak inni wybitni fotografowie-amatorzy: Eugene Von Bruenchenhein, Vivian Maier czy Miroslav Tichy, dopiero niedawno został doceniony przez instytucjonalny świat sztuki. 

W skład znajdującego się w Kolekcji archiwum artysty wchodzi 507 odbitek. 

Nakład: vintage
Rok powstania: 1966-2006
Wymiary: zmienne cm

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Nr księgi: MSN: 4300-04-1-507/2017
Data nabycia:
Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej 2017"