Kolekcja

  • Zbigniew Libera, Archiwum Zbigniewa Libery, 0

Prywatne archiwum Libery gromadzi bezcenne materiały (setki zdjęć, pism, zinów, filmów wideo, szkicowniki i zdjęcia prywatne artysty) dotyczące sztuki alternatywnej lat 80 w PRL, dokumentowanej przez jednego z najbardziej radykalnych artystów tej dekady. Działania artystyczne Libery z tego czasu mają mocno osobisty wymiar, wyrastają wprost z konfrontacji z ówczesną brutalną rzeczywistością i patologiami życia codziennego, doświadczeniem stanu wojennego i przemocy stosowanej przez państwo.

Technika: fotografie, ilustracje, rysunki, filmy, slajdy, notatki i materiały prasowe
Wymiary: różne

Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt
Źródło: Zbigniew Libera
Nr księgi: MSN: 413-3/2010
Data nabycia:

Inne prace tego artysty