Kolekcja

  • Zbigniew Libera, Universal Penis Expander, 1995
  • Zbigniew Libera, Universal Penis Expander, 1995

Rok powstania: 1995
Technika: instalacja
Wymiary: cm

Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt
Źródło: depozyt z prywatnej kolekcji
Nr księgi: MSN: 413-03/2012
Data nabycia:

Inne prace tego artysty