Kolekcja

  • Andrzej Lachowicz, Bez tytułu (Cień), 1969

Praca Bez tytułu (Cień) pochodzi z serii Cienie rozpoczętej przez Andrzeja Lachowicza w 1964 roku i kontynuowanej do dziś, zarówno w zapisach fotograficznych jak i filmowych. Jak większość prac artysty, serię Cienie cechuje dążenie do nadania jej ciągłości. Artysta nie chce „zatrzymać” czasu, co przypisuje się z założenia fotografii. Pozorna powtarzalność gestów, zachowań i wybranych motywów wywodzi się z chęci przedstawienia złożonego obrazu rzeczywistości.

Rok powstania: 1969
Technika: 2 odibtki srebrno-żelatynowe
Wymiary: 16,3×20 cm

Sposób nabycia: darowizna
Forma własności: kolekcja
Źródło: BRE Bank SA
Nr księgi: MSN: 4300-4/2012
Data nabycia: