Kolekcja

  •  KwieKulik, Archiwum artystyczne duetu KwieKulik (Zofii Kulik i Przemysława Kwieka), 1971

Archiwum KwieKulik to największe prywatne archiwum gromadzące materiały dotyczące sztuki awangardowej oraz kultury wizualnej doby PRL. KwieKulik systematycznie dokumentowali twórczość artystów awangardy lat 70. i 80., reagując na brak zainteresowania nią oficjalnych instytucji kulturalnych. W miarę upływu lat tworzone przez nich w prywatnym mieszkaniu archiwum – czy też „bank czaso-skutków estetycznych” – rozrastało się, licząc kilkadziesiąt tysięcy zdjęć i slajdów, tysiące druków i pism, setki filmów. W archiwum KwieKulik, oprócz dokumentacji sztuki efemerycznej lat 70. i 80. (m.in. unikalne nagrania Oskara Hansena, Zbigniewa Libery, Warsztatu Formy Filmowej, Galerii El, Jiříego Kovandy), znajdują się bezcenne materiały opisujące mechanizmy funkcjonowania instytucji odpowiedzialnych za kulturę i propagandę PRL. Starannie katalogowana korespondencja artystów z instytucjami, oficjalne biuletyny i pisma dają unikalny obraz schizofrenicznego funkcjonowania kultury w socjalistycznym państwie.

W ramach wystawy kolekcji Muzeum zrekonstruowane zostało wnętrze Pracowni Działań, Dokumentacji i Upowszechniania, prowadzonej w latach 70. w mieszkaniu Kwieka i Kulik na warszawskiej Pradze. PDDiU stanowiło pierwszą inkarnację Archiwum KwieKulik.
 

Rok powstania: 1971-1979
Technika: slajdy, negatywy, filmy, szkice, dokumenty, korespondencja, notatki, wycinki, nagrania, teczki, druki
Wymiary: różne

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Zofia Kulik
Nr księgi: MSN: 4300-32/2011
Data nabycia:
Źródło finansowania: Praca zakupiona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego