Kolekcja

  • , Działania z Dobromierzem, 1972

Tuż po urodzeniu syna Dobromierza Zofia Kulik i Przemysław Kwiek zaczynają „używać własne dziecko we własnej sztuce”. Działania z Dobromierzem były pierwszą podjętą przez artystów próbą znalezienia odpowiedniości między operacjami matematyczno-logicznymi a działaniami wizualnymi. KwieKulik starali się w tej pracy zastosować w praktyce wiedzę z seminariów naukowych, na które w tym czasie uczęszczali. Uważali, że prawie te same operacje, które wykonują matematycy i logicy, mogą wykonywać artyści rzeźbiarze (tacy jak oni) przy pomocy różnego rodzaju form wizualnych i dalej, przy pomocy zarejestrowanych obrazów (przeźroczy). Działania z Dobromierzem były próbą odniesienia matematyczno-logicznego operowania pojęciami, a zatem bytami niematerialnymi, do „operacji na formach materialnych w określonych uwarunkowaniach życiowych”. Do dziś Działania z Dobromierzem pozostają najradykalniejszym w sztuce polskiej przykładem łączenia przez awangardowych artystów sztuki z życiem codziennym, łączenia sztuki konceptualnej z wątkami egzystencjalnymi.

Nakład: 2/5 + 2 A.P.
Rok powstania: 1972-1974/2008
Technika: pokaz slajdów, projekcja na trzy ekrany
Wymiary: 31'06''

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Duet KwieKulik
Nr księgi: MSN: 4300-14/2017
Data nabycia:
Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej 2017"