Kolekcja

  • Andrzej Kostołowski, Jarosław Kozłowski, SIEĆ, 1971
  • Andrzej Kostołowski, Jarosław Kozłowski, SIEĆ, 1971
  • Andrzej Kostołowski, Jarosław Kozłowski, SIEĆ, 1971

Jarosław Kozłowski i Andrzej Kostołowski w 1971 roku, w duchu sztuki konceptualnej, sformułowali ideę SIECI (NET), która głosiła swobodną, bezinteresowną i bezpośrednią wymianę idei artystycznych między osobami i miejscami zainteresowanymi. SIEĆ zaproponowała nową koncepcję dystrybucji sztuki, której założenia i postulaty po latach okazały się fundamentami kultury otwartej XXI wieku. SIEĆ była zdecentralizowana i antysystemowa. W 1972 roku Jarosław Kozłowski stworzył w Poznaniu Galerię Akumulatory 2, która realizowała ideę SIECI i dzieliła się nią z innymi.

w Kolekcji znajdują się: deklaracja / manifest SIEĆ/NET, lista wysyłkowa NETu - ponad 300 osób ze świata sztuki z Polski i zagranicy, zaproszenie na pierwszy pokaz NET, zaproszenie na drugi pokaz NET.

Nakład: około 350 (pierwsza lista + appendix + około 140 poza listą)
Rok powstania: 1971
Technika: Maszynopisy, blue print
Wymiary: 12stronA4,1zaproszenieA5 cm

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Nr księgi: MSN: 4300-19/2017
Data nabycia:
Źródło finansowania: Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu "Narodowe kolekcje sztuki współczesnej 2017"