Kolekcja

  • Pedro Cabrita Reis, Rozmowa z Oskarem Hansenem, 2013
  • Pedro Cabrita Reis, Rozmowa z Oskarem Hansenem, 2013
  • Pedro Cabrita Reis, Rozmowa z Oskarem Hansenem, 2013

Praca „Rozmowa z Oskarem Hansenem” jest swoistym hołdem dla wybitnego polskiego architekta, twórcy teorii Formy Otwartej. Reis wykonał betonową kopię jednego z balkonów znajdujących się na osiedlu Słowackiego w Lublinie, które zaprojektował Hansen. Reis w przewrotny sposób zamroził fragment osiedla Hansena w statycznej rzeźbie, zwanej przez Hansena pejoratywnie „formą zamkniętą”. Tym samym rzeźba ta przeobraziła się w nieoczywisty pomnik szlachetnej utopijnej idei i niemożliwości jej zmaterializowania. Pierwotnie ta minimalistyczna rzeźba stała w przestrzeni publicznej Lublina (została wykonana w ramach festiwalu sztuki w przestrzeni publicznej Otwarte Miasto w 2013 roku), a konkretnie w pobliżu kościoła Dominikanów. Reis zderzając ideę Hansena z kościołem – egzemplaryczną instytucją „formy zamkniętej” – ujawnił permanentnie istniejący w Polskiej kulturze konflikt pomiędzy ideami modernizacyjnymi dążącymi do otwierania, aktywizowania społeczeństwa a ideami narodowo-religijnymi, opartymi na centralizacji i posłuszeństwie.

Rok powstania: 2013
Technika: cement, konstrukcja stalowa
Wymiary: 244×315×97 cm

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: PCR+PG LDA
Nr księgi: MSN:4300-5/2014
Data nabycia:
Źródło finansowania: Praca zakupiona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz także