Kolekcja

  • Rafał Bujnowski, Górnik (09), 2007

Rysunki Rafała Bujnowskiego to wykonane węglem portrety górników. Przedmiot górniczego trudu – węgiel – artysta czyni materiałem swojego dzieła, doprowadzając do absurdu zasadę mimesis, w której malarska replika przedmiotu sama staje się przedmiotem. Bujnowski myli tropy i zaciera różnice między obiektem a przedmiotem swojej pracy, stawiając samo pojęcie „pracy” – rzemiosło malarza – w centrum swoich zainteresowań. W serii Górnicy artysta nawiązuje do strajków górniczych, które przetoczyły się przez Polskę w 2007 roku. Pobrudzone węglem i lekko zamazane twarze górników stają się komentarzem do obserwowanej rzeczywistości. W pracach tych Bujnowski bawi się również samym pojęciem porteru, delikatnie zamazując granicę między malarstwem realistycznym a abstrakcyjnym.

Rok powstania: 2007
Technika: węgiel na papierze
Wymiary: 57×45 cm

Sposób nabycia: zakup
Forma własności: kolekcja
Źródło: Rafał Bujnowski
Nr księgi: MSN: 4300-6-5/2009
Data nabycia:
Źródło finansowania: Praca zakupiona dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zobacz także

Inne prace tego artysty