Kolekcja

Umiłowanie życia jest traktatem o konstrukcji świata i jego postrzeganiu. Niezwykle intensywne, niebanalne przeżywanie oraz wnikliwa analiza prowadzi do wniosków umożliwiających stworzenie uniwersalnego modelu rzeczywistości. Wspierając się prostymi animowanymi rysunkami autor wyjaśnia mechanikę świata. Pierwszoosobowy narrator używa analitycznego języka, odwołuje się do dzieł filozoficznych, zestawia je z osobistym doświadczeniem opisywanym przy pomocy mowy potocznej, pełnej kolokwializmów. Umiłowanie życia jest jednym z wciąż poszerzającej się serii filmów mówionych Piotra Bosackiego (inne to: Drakula, Szechina, Kompletne bzdury).

Rok powstania: 2011
Technika: film, beta cyfrowa
Wymiary: 12:00

Sposób nabycia: darowizna
Forma własności: kolekcja
Źródło: Piotr Bosacki
Nr księgi: MSN: 4300-8/2012
Data nabycia: