Kolekcja

  • Lawrence Abu-Hamdan, Two You I, 2015
  • Lawrence Abu-Hamdan, Two You I, 2015

Obrazy (z cyklu "Two You") ilustrują częstotliwość i amplitudę dwóch różnych głosów wypowiadających słowo "You" (czyli "Ty" w języku angielskim). Namalowane kontury oddają koncept myślowy Abu Hamdana w formie materialnej, związując niejako ze sobą pojęcia głosu i przestrzeni płaskiej.

Obrazy głosów (a wręcz swoisty "odcisk palca" głosu) są przetworzone na obrazy malarskie, które zostały namalowane farbą pochłaniającą dźwięk, tzw. farbą wygłuszającą. Farba wzmacnia doświadczenie słuchowe poprzez wyodrębnianie rejestrowanych przez nas głosów. Niezależnie od tego, czy obrazy te pokazywane są wraz z podkładem audio czy też bez niego, są jednocześnie i statycznym dziełem sztuki i interwencją dźwiękową w przestrzeni, którą zajmują. Obrazy te są najnowszym przykładem prac Abu Hamdana, które reprezentują dźwięk w ujęciu materialnym, technologicznym i politycznym.

Nakład: 5+AP
Rok powstania: 2015
Technika: farba dziękochłonna na płótnie
Wymiary: 170×250 cm

Sposób nabycia: depozyt
Forma własności: depozyt
Źródło: kolekcja prywatna
Nr księgi: MSN:413-10/2018
Data nabycia:

Inne prace tego artysty