Kolekcja

Mirosław Bałka (ur. 1958)

Rzeźbiarz autor akcji, instalacji i filmów. Studiował na ASP w Warszawie. Jest współzałożycielem formacji artystycznej Świadomość Neue Bieriemiennost. Zadebiutował wprowadzeniem sztuki w sytuacje nieartystyczne, eksponując dyplomową rzeźbę we wnętrzu opuszczonego domu. (Pamiątka I Komunii Św., 1985). W następnym okresie tworzył metaforyczne rzeźby figuralne z juty, sztucznego kamienia oraz kompozycje rzeźbiarskie z betonu (Zła nowina, 1986; Kominek, 1986, Św. Wojciech, 1987). Pod koniec lat osiemdziesiątych zmienił język wypowiedzi artystycznej; przedstawienia figury ludzkiej ustąpiły miejsca kompozycjom złożonym z form antropometrycznych i materiałom o znaczącej symbolice (lastriko, sól, mydło, popiół) i czytelnej warstwie zmysłowej (stal, filc).

Prace te pozostają w ścisłej relacji z fizycznymi wymiarami artysty lub też temperaturą ciała człowieka, nawiązują do problemu ludzkiej egzystencji w sposób pośredni, zaszyfrowany i mają wymiar silnie osobisty, podkreślany często przez nawiązania do rodzinnego domu w Otwocku (Bez tytułu (doniczki), 1991, ø120x52,2 (67x6x800), 2001). Równie często artysta odwołuje się do pamięci zbiorowej i wojennych opresji. W ostatnim okresie do swych wieloczłonowych kompozycji artysta wprowadza wielonarracje. Autor Pomnika Ofiar Katastrofy promu „Estonia” zrealizowanego w 1998 r. w Sztokholmie. Od 2005 r. uczestniczył w procesie powstawania Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W 2006 roku przygotował projekt pt. Muzeum Sztuki Nowoczesnej Przyciąga prezentowany podczas Nocy Muzeów w 2006 r.

Prace artysty w kolekcji

Prace artysty w filmotece