Zhakować kulturę
Wykład Oliviera Schulbauma. Dyskusja

Na kolejnym spotkaniu z cyklu „Zhakować kulturę”przygotowany przez socjologów Mirosława Filiciaka (SWPS) i Alka Tarkowskiego (Centrum Cyfrowe „Projekt: Polska”).

Gościem był Olivier Schulbaum z barcelońskiego kolektywu Platoniq, twórca sieci Goteo, służącej społecznemu finansowaniu m.in. projektów kulturalnych. Wykład zatytułowany „ Efekt Sieci: społeczne finansowanie kultury?” zaprezentował możliwości wykorzystania mechanizmów internetu w obszarze działalności najszerzej rozumianych instytucji kultury, na przykładzie realizowanego przez Oliviera Schulbauma projektu Goteo.

 

Tematyka spotkania wpisuje się zatem w debatę o finansowaniu kultury - jak dowodzi autor projektu - Goteo może być traktowane jako próba tworzenia hybrydowych modeli ekonomicznych, w których oprócz państwa i biznesu pojawia się też wygodne narzędzie dla „użytkowników kultury”. Z jego pomocą mogą oni już nie tylko wywierać presję na podmioty finansujące kulturę czy po prostu „kupować bilety”, ale też wspierać inicjatywy, które w ich odczuciu na taką pomoc zasługują.

Zobacz także:

Inne wydarzenia z tego cyklu: