Efekt Sieci: społeczne finansowanie kultury?
Zhakowac kulturę

  • Efekt Sieci: społeczne finansowanie kultury?

    Goteo

Muzeum zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Zhakować kulturę”: Efekt Sieci: społeczne finansowanie kultury? Gościem spotkania będzie Olivier Schulbaum z barcelońskiego kolektywu Platoniq, twórca sieci Goteo, służącej społecznemu finansowaniu m.in. projektów kulturalnych.

Na przykładzie realizowanego przez Oliviera Schulbauma projektu Goteo, zaprezentowane zostaną możliwości wykorzystania mechanizmów internetu w obszarze działalności najszerzej rozumianych instytucji kultury. Punktem wyjścia będą pytania o możliwość wspierania zmiany społecznej i kulturowej poprzez promowanie otwartych modeli tworzenia, wykorzystujących dzielenie zasobów (nie tylko finansowych), umożliwiane przez internetowe platformy komunikacji.

Tematyka spotkania wpisuje się równocześnie w debatę o finansowaniu kultury - Goteo może być traktowane jako próba tworzenia hybrydowych modeli ekonomicznych, w których oprócz państwa i biznesu pojawia się też wygodne narzędzie dla „użytkowników kultury”. Z jego pomocą mogą oni już nie tylko wywierać presję na podmioty finansujące kulturę czy po prostu „kupować bilety”, ale też wspierać inicjatywy, które w ich odczuciu na taką pomoc zasługują.

Goteo to sieć społeczna, której zadaniem jest crowdfunding oraz rozproszona współpraca (w zakresie usług, infrastruktury, mikro-zadań oraz innych zasobów) na rzecz niezależnego rozwoju inicjatyw przyczyniających się do rozwoju dobra wspólnego, wolnej wiedzy i otwartego kodu. To platforma Open Source, będąca zapleczem projektów z obszaru kultury, nauki, edukacji, techniki i ekologii, wspierająca je przez ułatwianie dostępu do znajdujących się w posiadaniu społeczności dóbr i zasobów.

W odróżnieniu od innych projektów crowdfundingowych, Goteo pozycjonuje się jako otwarta sieć społeczna, złożona z organizatorów, współpracowników i osób gotowych współfinansować promowane projekty w ramach modelu „CloudFunding”, łączącego inwestycje społecznościowe z wkładem instytucji publicznych, podmiotów komercyjnych i innych osób oraz instytucji prywatnych. Celem jest multiplikacja zasobów, ale też zachęcanie do podejmowania obywatelskiej współodpowiedzialności - inwestowania w projekty, które bez wsparcia społeczeństwa obywatelskiego nie miałyby szans powodzenia.

Olivier Schulbaum jest współzałożycielem, prezesem i szefem działu badań i rozwoju w Platoniq - zawiązanym w roku 2001 barcelońskim kolektywie zrzeszającym aktywistów kultury i programistów, nagradzanym m.in. podczas berlińskiego Transmediale. Jest też szefem Goteo i wiceprezesem fundacji Fuentes Abiertas. Pracował w telewizji (m.in. w kanale ARTE), obecnie wykłada i prowadzi warsztaty, realizuje też dokumenty poświęcone kulturze cyfrowej, muzyce, polityce i innowacji społecznej.

Patryk Gałuszka jest adiunktem w Instytucie Ekonomii na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się m.in. tematyką crowdfundingu, prowadził badania społeczności MegaTotal.pl. Jest autorem licznych publikacji poświęconych przemysłom kultury, w tym książki "Biznes muzyczny. Ekonomiczne i marketingowe aspekty fonografii". Prowadzi bloga pga.blox.pl.

Zobacz także: