Totalna wojna. Sztuka protestu w dzisiejszej Rosji
Dyskusja

Głośne wystąpienia artystycznych grup Wojna i Pussy Riot zwróciły w ostatnich latach uwagę na rosyjską sztukę protestu. Wraz z przebudzeniem obywatelskim społeczeństwa Rosji aktywizują się tamtejsze środowiska artystyczne.

Spotkanie „Totalna Wojna. Sztuka protestu w dzisiejszej Rosji” jest próbą uchwycenia tego zjawiska na gorąco. Razem z artystami, teoretykami i aktywistami z Rosji i Polski będziemy zastanawiać się nad artystycznym i politycznym kontekstem sztuki protestu.

Uczestnicy:

dr Alek D. Epstein, Ilja Budraitskis, Marta Dziewańska, Denis Mustafin.

Zobacz także: