Totalna Wojna
Sztuka protestu w dzisiejszej Rosji

  • Totalna Wojna

Głośne wystąpienia artystycznych grup Wojna i Pussy Riot zwróciły w ostatnich latach uwagę na rosyjską sztukę protestu.

Wraz z przebudzeniem obywatelskim społeczeństwa Rosji aktywizują się tamtejsze środowiska artystyczne. Spotkanie „Totalna Wojna. Sztuka protestu w dzisiejszej Rosji” jest próbą uchwycenia tego zjawiska na gorąco. Razem z artystami, teoretykami i aktywistami z Rosji i Polski będziemy zastanawiać się nad artystycznym i politycznym kontekstem sztuki protestu.

Chcemy zapytać o wpływ sztuki zaangażowanej na język politycznych protestów w Rosji w ostatnich dwóch latach. Czy artyści aktywiści mają program polityczny i co on zawiera? Czy sztuka protestu jest w stanie wygenerować szeroki ruch społeczny? Czy artyści są dla opozycji partnerem czy konkurentem? Czy sztuka protestu może realnie zagrozić władzy? Jaki jest jej cel: otwieranie umysłów, zmiana języka debaty, wprowadzenie do niej nowych problemów, a może wywołanie powstania i zniszczenie systemu władzy?

Spotkanie będzie połączone z premierą książki „Post-Post-Soviet? Art, Politics and Society in Russia at the Turn of the Decade” pod redakcją Marty Dziewańskiej, Ekateriny Degot i Ilji Budraitskisa.

17:00 - 18:00

Wykład – prezentacja „Sztuka zaangażowana i jej wpływ na program politycznego protestu w Rosji”, dr Alek D. Epstein (Izrael-Rosja)


18:00 - 19:00

Film dokumentalny „Jutro”, reż. Andriej Griazew LINK (Rosja, 52 min.), film z napisami w j. angielskim


19:15 - 21:00

Debata. Uczestnicy: dr Alek D. Epstein, Ilja Budrajtskis, Marta Dziewańska, Denis Mustafin. Moderator: Roman Pawłowski.

Wykład i debata tłumaczone symultanicznie na język polski.

dr Alek D. Epstein

Socjolog, politolog, wykładowca Open University of Israel i Uniwersytetu im. Łomonosowa w Moskwie, autor pierwszej monografii grupy „Wojna” („Totalna Vojna”, Moskwa 2012) i książki o akcjach grupy Pussy Riot („Isskustvo na barrikadah. Pussy Riot, Avtobusnaja vystavka i protestnyj art-aktivizm”, Moskwa 2012).

Ilja Budrajtskis

Historyk, działacz kultury i aktywista polityczny. Od 2009 roku doktorant w Instytucie Historii Powszechnej Rosyjskiej Akademii Nauk (Moskwa).

Denis Mustafin

Artysta i aktywista, autor politycznych performansów w przestrzeni publicznej Moskwy.

Marta Dziewańska

Kuratorka Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, redaktorka książki „Post-Post-Soviet? Art, Politics and Society in Russia at the Turn of the Decade”

Roman Pawłowski

Krytyk kultury, publicysta „Dziennika Opinii” i „Gazety Wyborczej”, kurator festiwalu „Da! Da! Da! Współczesny teatr, dramat i performans z Rosji”.
 

Zobacz także: