Odrzucone dziedzictwo. O sztuce polskiej lat 80.
Ewa Małgorzata Tatar

Wystąpienie na temat: „Wyspa. Teraz jest teraz”.

Referat poświęcony historii gdańskiego środowiska artystycznego skupionego od lat 80. wokół Wyspy Spichrzów, ruin na odizolowanej od turystycznego centrum miasta wyspie. Punktem wyjścia stanie się manifest ideowy Grzegorza Klamana „Archeologia odwrotna”. Klaman wskazał w nim na kategorie miejsca i czasu jako czynniki warunkujące cielesny podmiot oraz wyznaczniki dla prac artystów, m.in. Klamana Kazimierza Kowalczyka, Eugeniusza Szczudło, Jarosława Bartołowicza, Dariusza Bujaka, Totartu, a później także Marka Rogulskiego, Roberta Rumasa i Piotra Wyrzykowskiego. Klaman pisze też o relacji z aktywną publicznością oraz zastąpieniu zamkniętej idei otwartym „przesłaniem”. Aspekty te skupiały się w landartowych, intymnych interwencjach, którym przyjrzę się z perspektywy ekokrytyki i korporalnej filozofii podmiotu Elizabeth Grosz.

Zobacz także: